Simning

Nu har det blivit dags för årskurs 2 att simma. Simningen sker på måndagar och första gången för alla elever är nästa måndag den 27/11. Det eleverna behöver ha med sig är simkläder, handduk och duschsaker. Första gången är ett simtest och därefter kommer de elever som behöver erbjudas simskola. Vi uppmuntrar er att åka med era barn utöver detta och simma.

//Idrottslärarna

Läsläxa

Vi fortsätter läsläxan med att läsa ur valfri bok som är på lagom nivå för eleven i minst 10 minuter om dagen.    En gång per vecka ska eleven även spela in en minut då hen läser i Showbie; G15 Svenska; Läslogg; Läsläxa: Spela in 1 minut samt skriva av en mening ur boken som eleven tycker om i Showbie; G15 Svenska; Läslogg; Skriv till läsläxan. Vi fortsätter löpande med detta som läsläxa tills nytt blogginlägg om läsläxa kommer.

G15 – Vad händer fram till jul?

Nu har alla elever haft sina utvecklingssamtal och alla har satt nya mål, mål i fokus. Varje vecka kommer vi att ha arbetspass där alla kan arbeta med just sina mål i fokus.

I stora drag presenterar vi här vad vi planerar att arbeta med under resten av terminen.

I ämnet Svenska arbetar vi vidare med olika läsförståelsestrategier med hjälp av läsfixarna Spågumman (förutspå text), Detektiven (reder ut oklarheter), Reportern (ställer frågor om texten), Cowboyen (sammanfattar) och Konstnären (skapar inre bilder av texten). Vill du som förälder veta mer om vad detta är läser du mer på hemsidan enlasandeklass.se. I skrivande kommer eleverna träna på att skriva berättande texter och beskrivande faktatexter. Handstilen kommer fortsätta slipas och några stavningsregler kommer övas. Vi fortsätter även arbeta med att läsa, skriva och tala utifrån Skolverkets material “Nya språket lyfter-Detektivbyrån” som bygger på en berättelse om en detektivbyrå där eleverna får olika uppgifter och uppdrag längs vägen.

I ämnet matematik kommer vi i huvudsak att gå igenom och träna olika centrala metoder för beräkning med naturliga tal. Vi kommer bland annat att träna beräkning av additions- och subtraktionsuppgifter med tiotalsövergångar. Vi kommer även arbeta vidare med de fyra räknesätten och titta närmare på räknesättens samband med varandra. Vi kommer också att prata om pengars värde samt räkna och växla med pengar.

I ämnet SO kommer vi arbeta med “Vårt samhälle”. Arbetet kommer bland annat innefatta att vi tittar närmare på olika samhällsfunktioner och yrken samt skapar en modell av ett samhälle tillsammans.

I ämnet NO kommer vi arbeta med faktatexter om djur kopplat till ämnet svenska. Sedan kommer vi även behandla Jordens, solens och månens olika rörelser i förhållande till varandra, månens olika faser, stjärnbilder och stjärnhimlen. Här kommer vi kopplat till svenskan läsa och berätta myter och sagor om några av stjärnbilderna.

I ämnet engelska fokuserar vi på att bygga upp elevers grundkunskaper om ord och fraser för att kunna förstå, använda och kommunicera engelska.

Lästräning denna vecka och över läslovet!

Texterna som tidigare delats ur ”Drakens håla” finns inte fler tillgängliga att dela, utan vill eleven fortsätta läsa den boken finns den som e- bok att låna på biblioteket (något fysiskt exemplar finns också).

Uppgiften till eleven är: Läs ur valfri bok minst 10 minuter om dagen. Skriv av en mening i boken som du tycker om. Har du möjlighet så fotar du meningen och lägger in den i Showbie; G15 Läslogg eller skriver meningen där som kommentar. Har du möjlighet så spelar du in en röstanteckning på 1 minut i Showbie; G15 Läslogg när du läser ur boken du valt.

God läsning!

Skolinspektionens skolenkät

Vårdnadshavare till elev på Glömstaskolan åk 1-9: Hög tid fylla i Skolinspektionens skolenkät om du inte redan gjort det!

  • Enkäten hittar du via länk www.skolinspektionen.se/skolenkaten
  • Skolkoden har ditt barn fått i sin iPad (fotografi eller showbie), alternativt fått med hem i pappersformat.

Skolenkäten är en webbenkätundersökning som riktar sig vårdnadshavare med barn i grundskolan, inklusive Glömstaskolan. Enkäten kan besvaras till och med den 20 oktober 2017.

Skolenkäten besvaras via webben och tar cirka tio minuter att besvara. Enkäten ska besvaras en gång per barn i åk 1-7. Har du flera barn på Glömstaskolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen. Resultaten kommer att presenteras i sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan ta skada. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen.