Bokbytardag

Nästa vecka är det barnboksveckan och vi kommer att fokusera extra mycket på barnlitteratur. Vi kommer även att köra en favorit i repris från förra året nämligen Bokbytardag fredag den 16/11. Det innebär att eleverna får  en en chans att byta böcker med varandra för att bland annat öka läslusten. Så här går det till:

•eleverna tar med sig minst en bok var som de kan tänka sig byta bort (gärna flera)

•eleverna får en bokbytarbiljett då de lämnar in en bok som kan använda att byta till sig en ny bok på bokbytardagen.

Böckerna som blir över kommer fylla på skolans bibliotek. Lämna in böcker senats onsdag 14/11.

Tips om träning hemma

Flera föräldrar och elever har önska uppgifter som de kan arbeta med hemma. Tips är då att eleverna arbetar mot de mål de nu har i sin IUP (individuella utvecklingsplan) som de tog hem här om dagen. Målen sitter även på baksidan av lärplattorna. I Showbie finns en klass som heter IUPmålmatematik. Där ligger lektioner till flera av de mål i matematik som eleverna har. Vi arbetar med dessa i skolan men det går även jättebra att göra det hemma. Har ni och eleven svårt att hitta rätt lektion till sitt mål eller har ni andra frågor om hur eleven kan träna sina mål hemma går det bra att maila Lena.Gelius@huddinge.se.

Om eleven har ökad läsförståelse som mål finns uppgifter i Showbie: G15 Lugn start:Läsförståelse. Flera av svenskamålen kan även tränas på papper: Handstil, skriva med gemener (små bokstäver), skriva meningar med stor bokstav i början och punkt/frågetecken/utropstecken på slutet, skriva berättelser med tydlig inledning, handling och avslutning, stava ord. Ökat läsflyt och läsförståelse tränas när eleven läser hemma regelbundet, helst varje dag.

Hörlurar

Det är många som bland annat önskar lyssna på musik då de arbetar enskilt vilket vi tycker är helt ok. Dock är det så att hörlurar är en stor bristvara här i hemvisten och vi har endast ett fåtal. Om man har ett par hörlurar man kan ta med och använda själv i skolan får man gärna göra det. Viktigt att man märker upp dem med namn om man gör det.