Påminnelse, medgivandeblankett för vaccination

I fredags var sista dagen att lämna in medgivandeblanketten för vaccination mot mässling/påssjuka/röda hund, men jag saknar fortfarande många blanketter. Utan ifylld medgivandeblankett går det inte att få sin vaccination. För att jag ska hinna förbereda vaccinationerna på ett säkert sätt och se till att jag har rätt antal doser måste blanketten lämnas in snarast, men absolut senast innan denna veckas slut.

Detta är, precis som de andra vaccinationerna i det allmänna programmet,  en viktig vaccination. Framförallt är det viktigt att vara skyddad mot mässling pga. utbrott både i Sverige och framförallt övriga Europa under vissa perioder.

Har blanketten tappats bort finns en ny via länken i mitt förra inlägg. Lämna in blanketten även om ni tackar nej till vaccinationen.

/Sophie Hagman, skolsköterska – sophie.hagman@huddinge.se

 

 

 

Bokfyndet: Mer än 50 sätt att redovisa en bok!

Eleverna i G15 får i uppgift att:

  1. Läsa hemma, en (eller flera) skönlitterär böcker under tre veckor. En bok ska redovisas efter sportlovet på något av ”Mer än 50 sätt att redovisa en bok”. Listan på redovisningssätt ligger som foton i Showbie; G15 Läslogg; Bokfyndet. Hjälp gärna till genom att besöka biblioteket med ert barn om ni har ont om böcker hemma.
  2. Förbereda sin redovisning (helst hemma om det går).
  3. Redovisa tidigast 6 mars i skolan.

På det här viset delar eleverna med sig av upplevelser, världar och boktips till varandra och blir varandras inspiratörer!

Information inför vaccination mot Mässling, Påssjuka och Röda hund

Det är snart dags för eleverna i åk 2 att få vaccination mot Mässling, Påssjuka och Röda hund (MPR). Eleverna är, tillsammans med vårdnadshavare, välkomna för vaccination:

Tisdag 13 mars 08.30

Jag kommer att dela upp i olika tidsintervall utifrån klasslistan och återkommer om detta längre fram, men vi håller på mellan ca 08.30-10.45

Plats: Skolsköterskans mottagning, apotekaren plan 3. Ni utgår från klassrummet och blir skickade några i taget.

För att kunna få sin vaccination ska båda vårdnadshavarna skriva under att de ger sitt tillstånd. Eleverna får med sig blanketter hem idag. Vaccinationsmedgivandet ska efter påskrift lämnas till ansvarig socialpedagog senast: fredag 16/2

Vårdnadshavare, eller annan person som vårdnadshavaren kommit överens med och som känner barnet väl, ska följa med till vaccinationen. Detta för att det är viktigt med identifiering och aktuell information. Vi behöver, till exempel, veta om barnet är friskt, äter mediciner eller nyligen fått någon annan vaccination. Många barn kan också vara rädda och behöver stöd av en person barnet känner sig trygg med

Vet du om att du har ett barn med stor oro/stickrädsla – kontakta mig i god tid innan vaccinationsdagen.

För att minska väntetiderna kommer vi att vara tre skolsköterskor på plats.

  • Mer information om vaccinet och sjukdomarna hittar du här
  • Om ni behöver en ny medgivandeblankett hittar ni det här

Med vänlig hälsning

Sophie, skolsköterska

sophie.hagman@huddinge.se, 070-198 26 74

Skridskor på idrotten v. 6

Hej! Vi tänkte åka skridskor på idrottslektionen v. 6. Vi ser gärna att ni lyckas få fram skridskor själva alternativt genom att låna av släkt och vänner. Vi har ett extremt begränsat antal låneskridskor. Är eleven i behov av att låna ett par ska dem höra av sig till idrottslärarna i god tid.

G15 Behöver alltså den 8:e februari ta med sig skridskor, hjälm och något varmt och dricka om det önskas.

Mvh idrottslärarna

Utvecklingssamtal vt2018

Det är nu tid att boka tid för utvecklingssamtal. Först-till-kvarn gäller, du bokar din tid via denna länk: https://doodle.com/poll/yig6pzv39fm3as77

Skriv BARNETS NAMN och välj tid, tryck sedan på SPARA!

Samtalet leds av eleven, vilken förberett samtalet i skolan. Vi vuxna är förberedda på att lyssna och bidra. En individuell utvecklingsplan med de mål vi tillsammans sätter upp skrivs av lärare.

Om vårdnadshavare så önskar kan man delta via video (FaceTime, Skype eller Hangouts, meddela snarast i så fall!).

Grovplanering fram till påsk

Svenska

Eleverna kommer träna läsning av olika slags texter, enskilt, i par och i grupp. Vi tränar på att förstå det vi läser genom att använda olika strategier. Fortsättningsvis är det avgörande för läsutvecklingen att eleven läser hemma varje dag. Vi kommer skriva olika sorters texter på lärplattan och för hand, träna stavning och meningar. Eleverna kommer få ge feedback till varandra på texterna de skriver och träna på att ändra i texten om det behövs. Ibland kommer eleven även få läsa upp sin text för en mindre eller större grupp.

Matematik

Vi kommer träna på att använda skriftliga räknemetoder inom heltalsområdet 0-200 samt träna vidare på huvudräkning med de fyra räknesätten inom heltalsområdet 0-20. Vi kommer även arbeta mer med räknehändelser i olika sammanhang för att visa förståelse för de olika räknesätten.

Genom berättelsen om Mattedetektiverna kommer vi öva på att välja problemlösningsstrategi och beskriva tillvägagångssätt samt träna på att bedöma resultats rimlighet.

NO

Vi fortsätter arbeta med rymden genom att titta på månens faser, stjärnbilder, planeter. Eleverna undersöker, läser, skriver och diskuterar både enskilt och i grupp. Temat avslutas bland annat med redovisning för varandra i mindre eller större grupp.

Vad behöver vi för att må bra? Eleverna ska lära sig betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. VI behandlar människans kroppsdelar och funktion och människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

SO

Vi kommer arbeta med kontinenter och världshav. Vi kommer undersöka kartor, jordglob samt olika länder och platser som vi finner betydelsefulla.

Vi kommer fundera över vilka orsaker det finns till att människor flyttar från en plats till en annan samt vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

Sen kommer vi även börja ha hemvistråd och i samband med detta diskutera hur möten kan organiseras och genomföras.

Engelska

Vi fortsätter denna termin med grundläggande kunskaper i engelska språket. Fokus ligger på kommunikation och språk som är meningsfullt till eleverna i deras vardag. Vi börjar med ett nytt digitalt läromedel som möjliggör en mer individanpassad undervisning som relaterar till elevens tidigare kunskaper och intresse.

Bild

Vi kommer fram till påsklovet att färdighetsträna både hantverksmässiga och digitala tekniker i temat Kärlekens kulturella uttryck i string art.

Alstren som vi skapar ställer vi ut i en mindre vernissage.

Slöjd

Vi kommer fram till påsklovet att färdighetsträna både hantverksmässiga och digitala tekniker i temat Kärlekens kulturella uttryck i string art.

Alstren som vi skapar ställer vi ut i en mindre vernissage.

Musik

Vi tittar på hur kärlek kan uttryckas med musik. Vi spelar olika instrument, använder rösten och jobbar med olika genrer och språk.

Idrott

Undervisningen i idrott och hälsa kommer börja med ett cirkustema där vi lägger fokus vid att utveckla vår allsidiga rörelseförmåga. Vi kommer även gå igenom hur man förebygger risker vid fysisk aktivitet. Efter det kommer vi att ha ett OS-tema där vi kommer fortsätta utveckla vår allsidiga rörelseförmåga genom lekar och idrotter i olika miljöer. Här kommer vi även gå igenom hälsa och livsstil.

 

Simning

Hej!

 

Nu är det dags för nya grupper och elever att simma i G15. De föräldrar vars barn ska åka på simskola denna gång har fått ett mail om vad som gäller och vilka dagar det är. Detta betyder att har du INTE fått något mail ska du inte packa ned simkläder med ditt barn då den inte kommer att ha simskola just nu.

 

// Idrott och Hälsa lärarna.

Du pappa som vill bidra till Skolrådet?

Gott Nytt År!

  • Skolrådet är en yta för gemensam dialog, problemlösning och inspiration, mellan vårdnadshavare, skolledning och personal.
  • Som skolrådsledamot ska man vara intresserad av att bidra till hela skolans utveckling. Enskilda elever eller årskurser, gnäll och formella klagomål hanteras i annan ordning.
    • 1-2 möten per termin, 1h morgontid. Nästa möte fredag 12/1 kl 7.30-8.30 (frivillig frukost kl 7).

Vi skulle snarast behöva påfyllning av en ledamot som är pappa till elev i årskurs G15!

Anmäl intresse här!